Eerstelijns Diëtisten Regio Arnhem

Eldia is een samenwerkingsverband van diëtisten werkzaam in de éérstelijn in de regio Arnhem. Bij Eldia zijn zowel diëtisten in een solopraktijk als diëtisten met grotere praktijken aangesloten. Het netwerk stelt zich ten doel om de leden te positioneren en te profileren als de specialist op het gebied van voeding en leefstijl bij alle partijen die bij de (keten)zorg en preventie in de regio Arnhem betrokken zijn, waarbij geanticipeerd zal worden op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.