Eerstelijns Diëtisten Regio Arnhem

Wat is Eldia?

De vereniging ElDiA is een groep van eerstelijns diëtisten in de regio Arnhem. Het netwerk stelt zich ten doel om de leden te positioneren en te profileren als de specialist op het gebied van voeding en leefstijl, bij alle partijen die bij de (keten)zorg en preventie in de regio Arnhem betrokken zijn. Hierbij wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

ElDiA bestaat uit ruim 30 leden inclusief een bestuur van drie tot vier personen. Het bestuur onderhandelt jaarlijks met Onze Huisartsen, de huisartsenzorggroep in de regio, over de inhoud en de voorwaarden van het ketenzorgcontract dat wordt afgesloten. Hiernaast wordt er geregeld overlegd met Topicus (ICT dienstverlener van VIPLive) over mogelijke problemen of over welke ontwikkelingen gewenst zijn binnen het softwaresysteem VIPLive. Binnen ElDiA zijn vier werkgroepen samengesteld die zich op DM, COPD, CVRM en ouderenzorg richten. Twee tot drie keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gepland waarbij alle leden aanwezig zijn. Tijdens deze vergaderingen vertellen het bestuur en de werkgroepen over de ontwikkelingen, overleggen en vergaderingen die zij hebben gevoerd zodat iedereen weer up to date is. Hiernaast worden tijdens de ledenvergaderingen interessante vraagstellingen voorgelegd waarop iedereen mag reageren.

Waarom aansluiten bij Eldia?

 • De uniformiteit van het beroep diëtist wordt bewaakt.
 • Het bestuur van ElDiA onderhandelt met Onze Huisartsen over het jaarlijkse ketenzorgcontract. Alle leden hebben dus invloed op de inhoud ervan.
 • Er is een duidelijk aanspreekpunt (mailadres secretaris ElDiA, bestuureldia@gmail.com) waar de leden vragen kunnen stellen als ze (met betrekking tot de ketenzorg) ergens tegenaan lopen.
 • Er is twee tot drie keer in het jaar een ledenvergadering waarin alle ontwikkelingen omtrent de ketenzorg besproken worden.
 • Tijdens de ledenvergaderingen is er de mogelijkheid om collega diëtisten in de buurt beter te leren kennen waardoor de leden op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten en aandachtsgebieden.
 • De POH’s in de regio ontvangen een lijst van ElDiA diëtisten waarnaar ze kunnen verwijzen.
 • Naar behoefte van de leden kunnen er bijscholingsavonden georganiseerd worden omtrent nieuwe ontwikkelingen.
 • Ontwikkelingen maar ook problemen met Topicus, VIPLive en het declareren worden in de ledenvergaderingen besproken waardoor er van elkaars visie en deskundigheid geleerd kan worden. Aanhoudende problemen worden meegenomen in het overleg met Topicus.
 • Er zijn verschillende werkgroepen samengesteld binnen ElDiA die ieder een aandachtsgebied hebben (DM, CVRM, COPD, ouderenzorg). Ontwikkelingen binnen deze werkgroepen worden in de ledenvergaderingen besproken.
 • Leden doen nieuwe ideeën (en oplossingen) op door met elkaar te spreken over bepaalde knelpunten.
 • Het is goede reclame voor een diëtistenpraktijk om aangesloten te zijn bij een regionale diëtistenvereniging.
 • Samen sta je sterker dan alleen, dus laten we onze krachten bundelen!

Kosten?

 • Eerste jaar: 30 euro administratiekosten + maximaal 60 euro lidmaatschapskosten, afhankelijk van maand van inschrijving
 • Na het eerste jaar kost het lidmaatschap 60 euro per jaar.

Kom een keer langs!

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je graag een keer vrijblijvend aanwezig willen zijn bij een aankomende vergadering? Mail dan naar bestuureldia@gmail.com, dan neemt de secretaris zo spoedig mogelijk contact met je op. Heel graag tot ziens bij ElDiA!