Meer informatie

Wie zijn wij?

Eldia is een samenwerkingsverband van diëtisten werkzaam in de éérstelijn in de regio Arnhem. Bij Eldia zijn zowel diëtisten in een solopraktijk als diëtisten met grotere praktijken aangesloten. Het netwerk stelt zich ten doen om de leden te positioneren en te profileren als de specialist op gebied van voeding en leefstijl bij alle partijen die bij de (keten) zorg en preventie in de regio Arnhem betrokken zijn, waarbij geanticipeerd zal worden op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Wat doet Eldia?

De vereniging Eldia is een groep van eerstelijns diëtisten in de regio Arnhem.  Eldia bestaat uit ruim 30 leden inclusief een bestuur van drie tot vier personen. Het bestuur onderhandelt jaarlijks met Onze Huisartsen, de huisartsenzorggroep in de regio, over de inhoud en de voorwaarde van het ketencontract dat wordt afgesloten. Hiernaast wordt er geregeld overlegd met Topicus (ICT dienstverlening van VIPLive) over mogelijke problemen of over welke ontwikkelingen gewenst zijn binnen het softwaresysteem VIPLive.

Binnen Eldia zijn vier werkgroepen samen gesteld die zich op DM, COPD, CVRM en ouderenzorg richten. Twee tot drie keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gepland waarbij alle leden aanwezig zijn. Tijdens deze vergadering vertellen het bestuur en de werkgroepen over de ontwikkelingen, overleggen en de vergaderingen die zij hebben gevoerd zodat iedereen weer up to date is. Hiernaast worden tijdens de ledenvergaderingen interessante vraagstellingen voorgelegd waarop iedereen mag greageren.